Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2016 r.

PYTANIE

W postępowaniu żaden z wykonawców w terminie 3 dni od otwarcia ofert nie przekazał zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej. Jeden z wykonawców zaoferował w formularzu cenowym przedmiot zamówienia niezgodny z SIWZ.

Czy na etapie oceny podmiotowej widząc, że jedna z ofert podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 p.z.p. zamawiający wzywa tego wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, mając na uwadze, że w pierwszej kolejności dokonuje oceny podmiotowej wykonawców, a dopiero później przechodzi do oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu?

Jak traktować w tym wypadku art. 26 ust. 3 p.z.p., który stanowi, że jeżeli oferta podlega odrzuceniu to nie wzywa się wykonawcy do uzupełnienia dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?