Czy zamawiający wzywa do uzupełnienia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, jeśli w postępowaniu bierze udział tylko dwóch wykonawców, a jeden z nich to oświadczenie złożył?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2017 r.

PYTANIE

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Jeden wykonawca złożył, zgodnie z art. 24 ust. 11 p.z.p. oświadczenie, że nie należy z drugim wykonawcą do grupy kapitałowej. Drugi wykonawca w wyznaczonym p.z.p. terminie nie złożył tego oświadczenia.

Czy zamawiający zobligowany jest do wezwania tego wykonawcy do uzupełnienia tego oświadczenia, jeżeli wiadomo w oparciu o oświadczenie wykonawcy, który złożył oświadczenie, że nie należy z nim do grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access