Czy zamawiający w trakcie realizacji zawartej umowy musi na bieżąco pilnować wszystkich wydatków, jakie poniósł i zaprzestać realizacji umowy, jeśli wartość umowy przekroczy kwotę 130.000 zł brutto?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę poniżej 130 tys. zł netto. Przeprowadzono postępowanie zgodnie z regulaminem wewnętrznym. Zamówieniem jest dostawa materiałów biurowych realizowanych sukcesywnie w ramach jednej umowy, w bieżącym roku budżetowym. W umowie i w treści zapytania poinformowano wykonawców, że ilości faktycznie zamawianych produktów mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu względem wartości szacunkowych przyjętych do kalkulacji ofert.

Czy zamawiający w trakcie realizacji zawartej umowy musi na bieżąco pilnować wszystkich wydatków, jakie poniósł z tego tytułu i zaprzestać realizacji umowy, jeśli wartość umowy przekroczy kwotę 130 tys. zł brutto?

Czy faktyczne zrealizowanie umowy i przekroczenie kwoty 130 tys. zł netto będzie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i możemy spotkać się z zarzutem nienależytego oszacowania wartości zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX