Czy zamawiający w procedurze odwróconej musi w treści ogłoszenia zamieścić informacje o dokumentach, jakich będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r.

PYTANIE

Czy zamawiający musi w treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieścić informacje o dokumentach, jakich będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza?

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa p.z.p. i zamawiający zawarł w ogłoszeniu (publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) tylko informację o konieczności złożenia wraz z ofertą formularza JEDZ. W SIWZ Zamawiający szczegółowo wymienił dokumenty jakich będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access