Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający usługę remontu nawierzchni - frezowania musi posiadać decyzję na zbieranie odpadów?

Wskutek prowadzonych robót powstaje odpad o kodzie 17 03 02.

A może jest możliwość, aby destrukt uznać jako materiał budowlany pomimo, iż nie zostaje wbudowany w miejscu wytworzenia tylko na terenie gminy, na której powstał?

W umowie zawarty jest zapis, że cały destrukt należy do zamawiającego i należy przewieźć go w miejsce przez niego wskazane. Zgodnie z prawem - wytwarzającym odpady jest wykonawca i to on powinien wystawić Kartę przekazania odpadu w systemie BDO.

Co można zrobić, gdy gmina nie posiada numeru BDO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?