Czy zamawiający sektorowy udzielając zamówienia o wartości poniżej progów unijnych, przy wykorzystaniu swoich wewnętrznych regulacji zakupowych może skorzystać z fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy wskazanych w PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający sektorowy udziela zamówień o wartości poniżej progów unijnych (zastosowanie znajdują tu wewnętrzne regulacje zakupowe zamawiającego).

Czy umowy te można traktować jako "umowy w sprawie zamówienia publicznego", o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. i jeżeli zajdą wszystkie inne przesłanki określone w tym przepisie, wówczas zamawiający będzie miał prawo wykluczyć wykonawcę z postępowania z powodów związanych z umowami "podprogowymi"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX