Czy zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, musi żądać od wykonawcy złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przeprowadzając procedurę z wolnej ręki (postępowanie pierwotne art. 275 ust. 1 p.z.p.), tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 p.z.p. w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. zamawiający musi żądać od wykonawcy podpisania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.?

Jeśli tak, to czy musi to być w formie elektronicznej?

Czy musi sporządzać ogłoszenie o zawarciu umowy?

Czy musi czekać 5 dni na zawarcie umowy?

Jakie tak naprawdę obowiązki (minimalne) spoczywają na zamawiającym?

Nadmieniam, że zamawiający w sposób prawidłowy przewidział zamówienie podobne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX