Czy zamawiający powinien zwrócić wadium na wniosek wykonawcy, jeśli postępowanie trwa, wyniki zostały uchylone i zamawiający wrócił do ponownego badania ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający powinien zwrócić wadium na mocy art. 98 p.z.p. na wniosek wykonawcy, jeśli: - postępowanie trwa, wyniki zostały uchylone i zamawiający wrócił do ponownego badania ofert. - okres związania ofert trwa - wykonawca zgodził się na przedłużenie okresu związania ofert o kolejne 30 dni tj. do 19.03.2023 r. Artykuł 98 p.z.p. nie przewiduje zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, kiedy to badanie ofert trwa, a wykonawca przedłużył okres związania.

Na jakiej podstawie prawnej wykonawca może żądać zwrotu wadium w ww. okolicznościach?

Czy wadium powinno być zwrócone mimo wszystko wykonawcy, a oferta odrzucona z art. 226 pkt 14 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX