Czy zamawiający powinien zsumować wartość szacunkową dla wszystkich zadań i wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia... - OpenLEX

Czy zamawiający powinien zsumować wartość szacunkową dla wszystkich zadań i wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z procedurą właściwą dla sumy zakresu rzeczowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający chce wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na trzy zadania: - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania; - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacja zadań w tym samym roku budżetowym, wykonawcami wszystkich opracowań mogą być osoby o podobnym doświadczeniu/uprawnieniach.

Czy w tej sytuacji, zamawiający powinien zsumować wartość szacunkową dla wszystkich ww. zadań i wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z procedurą właściwą dla sumy ww. zakresu rzeczowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX