Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2015 r.

PYTANIE

W trakcie postępowania wykonawca składający ofertę dokonał podziału spółki zgodnie z art. 529 § 1 k.s.h. Spółka nowo zawiązana na zasadzie sukcesji uniwersalnej z mocy prawa wstąpiła z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej (wykonawcy, który złożył ofertę). Spółka dzielona zachowała podmiotowość prawną. Spółka nowo zawiązana poinformowała zamawiającego o powyższym fakcie w ogólnym piśmie, w którym podaje nowe dane adresowe i nowy numer KRS, NIP i REGON. Postępowanie jest o wartości powyżej 209.000 euro, w którym zostały określone warunki udziału oraz wadium, które zostało złożone w formie gwarancji bankowej.

Czy zamawiający powinien zostać poinformowany o podziale przez spółkę dzieloną, czy przez spółkę nowo zawiązaną?

Czy zamawiający powinien żądać na potwierdzenie powyższego dokumentów i jakich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?