Czy zamawiający powinien zapłacić pełną kwotę 10.000 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego nawet w przypadku mniejszej niż 10 ilości pobytów na terenie budowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający publiczny realizuje roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej, gdzie autora projektu wiąże z zamawiającym umowa, w której znajdują się m.in. zapisy: - projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego na pisemne żądanie zamawiającego; - w przypadku sprawowania nadzoru autorskiego, maksymalnie do 10 pobytów na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych, wyczerpujących jednoznacznie rozwiązanie problemów potwierdzając swoją bytność stosownym zapisem w dzienniku budowy; - sprawowanie nadzoru autorskiego na pisemne żądanie zamawiającego obejmuje w szczególności zakres obowiązków zawartych w ustawie pr. bud.; - wynagrodzenie ryczałtowe należne projektantowi za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 200.000 zł /w tym za sprawowanie nadzoru autorskiego, na pisemne żądanie zamawiającego, przy maksymalnej ilości 10 pobytów na terenie budowy: 10.000 zł/. W przypadku niesprawowania nadzoru autorskiego wynagrodzenie za tę czynność nie przysługuje; - faktury za pełnienie nadzoru autorskiego, na pisemne żądanie zamawiającego, będą wystawione na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytów.

Czy w przypadku pełnienia nadzoru autorskiego i np. jedynie 7 pobytów na budowie w trakcie jej realizacji, zamawiający winien zapłacić jedynie kwotę 7.000 zł, czy też projektantowi przysługuje żądanie pełnej kwoty 10.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX