Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2015 r.

PYTANIE

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ, zamawiający wymagał złożenia dokumentów, zawierających informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych dla poszczególnych produktów. Wykonawca załączył do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym bez tłumaczenia na język polski (zamawiający nie wyraził zgody na składanie dokumentów w innym języku niż polski). Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów ale tego nie zrobił.

Czy zamawiający powinien wykluczyć takiego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 p.z.p. czy odrzucić jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?