Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, pojawiły się niejasności z art. 142 ust. 5 p.z.p. dotyczącym konieczności zawierania określonych zapisów w umowach trwających dłużej niż 12 miesięcy. Wykonawca zawiera umowę na realizację usługi dnia 1 grudnia 2014 r. na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nowe przepisy obejmujące zmiany wymienione w art. 142 ust. 5 pkt 1-3 p.z.p. wchodzą w życie od stycznia 2015 r.

Czy w związku z tym umowa natychmiastowo powinna zostać dostosowana do nowo obowiązujących przepisów, a wynagrodzenie Wykonawcy automatycznie dostosowane i rozliczane według nowo obowiązujących przepisów?

Czy dopiero po upływie 12 miesięcy trwania umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?