Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r.

PYTANIE

Czy spółka cywilna, w skład której wchodzą dwaj wykonawcy składający ofertę wspólnie winna wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Na druku oferty oraz wszystkich dokumentach podpisali się dwaj wspólnicy (ilość wspólników wynika z załączonej umowy spółki cywilnej)

Czy zamawiający winien wezwać wykonawcę do uzupełnienia stosownego pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika dla spółki cywilnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?