Czy zamawiający powinien uznać referencje za usługę wykonaną przez centralę firmy na rzecz jej oddziału?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Zamawiający prowadzi przetarg o wartości powyżej 209.000 euro. Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia, wykonawca miał wykazać co najmniej 3 usługi. Wykonawca (spółka z o.o.) w wykazie usług wskazał jedną usługę świadczoną na rzecz własnego oddziału, mającego siedzibę w innym mieście. Spółka ta prowadzi działalność w bardzo szerokim zakresie, posiada aż 14 oddziałów regionalnych. Każdy z tych oddziałów jest wpisany do KRS w rubryce "Oddziały" z wyszczególnieniem swojej siedziby. Na potwierdzenie należytego wykonania wykonawca dołączył referencje podpisane przez dyrektora oddziału, który tę usługę zlecił.

Czy zamawiający powinien uznać usługę świadczoną przez spółkę na rzecz własnego oddziału?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access