Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie, jeśli przetarg został ogłoszony dla 15 części, a tydzień przed składaniem... - OpenLEX

Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie, jeśli przetarg został ogłoszony dla 15 części, a tydzień przed składaniem ofert okazało się, że ogłoszenie jest z błędem, ponieważ powinno zawierać więcej części niż wskazane 15?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital i przetarg nieograniczony, dostawy w częściach (15 pakietów). Został ogłoszony dla 15 części, lecz tydzień przed składaniem ofert okazało się, że ogłoszenie jest z błędem, ponieważ powinno zawierać więcej części niż wskazane 15. Powód - te 15 części (pakietów) ma po kilkanaście dodatkowych pozycji i podpozycji i właściwie każda powinna stanowić oddzielną część - to dawałoby w sumie 42 części. Zostało zrobione sprostowanie ogłoszenia poprawiające tę ilość części z całymi opisami. Niestety TED odpisał o odmowie publikacji ogłoszenia. Dodam, że w SWZ, formularzu ofert, formularzu cenowym mowa jest o tych wszystkich częściach i możliwości składania ofert częściowych na każdą z pozycji. Problem w tym, że w pierwotnym ogłoszeniu podano, że części jest 15 (tych głównych) bez wskazania o podczęściach. Wykonawcy mają wiedzę, że mogą składać oferty na taką dużą ilość części. Chodziło tylko o to, aby przy sporządzaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia było tyle pozycji do wypełnienia, ile faktycznie może być umów.

Czy muszę unieważnić postępowanie z art. 255 pkt 6 p.z.p.?

Czy mogę ogłosić następne postępowanie w trybie skróconym według art. 138 ust. 2 pkt 2 p.z.p.?

Sprawa dotyczy zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych, umowa musi być z początkiem roku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX