Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w procedurze odwróconej w przypadku złożenia wniosku o wgląd do oferty (jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty) zamawiający może udostępnić dokumenty złożone przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, które nie były częścią pierwotnej oferty, tylko zostały złożone na wezwanie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?