Czy zamawiający powinien przyznać punkty ofercie, której cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2015 r.

PYTANIE

Czy w przetargu nieograniczonym, w którym wpłynęły dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, zamawiający ma obowiązek, ustalając punktację przyznaną poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (wg przyjętego wzoru matematycznego) dokonać ustalenia tej punktacji również dla oferty, której cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX