Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca wniósł wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, ale w jej treści pojawiła się błędna nazwa podmiotu. Zamawiający zwrócić się do wystawcy gwarancji o odpowiedź na pytanie, czy w związku z tą błędną nazwą podmiotu będzie mógł (w razie konieczności) skorzystać z tych środków oraz i/ lub czy wystawca gwarancji nie wystawił aneksu, który korygowałby powyższy błąd. W odpowiedzi Zamawiający otrzymał (jedynie) informację, że aneks może zostać wystawiony w każdej chwili. Oznacza to, że aneks zostałby wystawiony po otwarciu ofert.

Jak powinien postąpić w tej sytuacji zamawiający, czy może uznać ofertę ww. wykonawcy, czy powinien ją odrzucić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację