Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2017 r.

PYTANIE

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę mebli. Zamawiający przewidział w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu, że na podstawie art. 24aa p.z.p. dokona najpierw oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wpłynęły oferty. Wykonawcy wraz z ofertą mieli złożyć komplet mebli, które zamawiający zgodnie z SIWZ (w kryterium jakość) miał ocenić. Jeden z wykonawców przedstawił komplet mebli, gdzie w trakcie oceny zauważono braki w montażu (brak dwóch spowalniaczy w zawiasach) co było wymagane w SIWZ przez zamawiającego. Jednocześnie w ofercie wykonawca opisując zaoferowany mebel (przekopiowany zapis z SIWZ) zawarł informację że meble spełniają wymagania zamawiającego (czyli że zawierają wymagane spowalniacze). Czy zamawiający powinien odrzucić taką ofertę, ponieważ przysłany mebel do oceny nie spełnia minimalnych wymagań Zamawiającego? Dodatkowo w SIWZ Zamawiający zawarł informację, że jeżeli dostawy nie będą odpowiadały wymaganiom Zamawiającego określonym w opisie przedmiotu zamówienia to Zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 p.z.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?