Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę, jeśli wymagał od wykonawców przedstawienia w treści oferty ceny w odniesieniu do opakowania, a wykonawca przedstawił ceny względem sztuki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca po otwarciu ofert poinformował, że w pakiecie nr 11 nastąpiła omyłka w nazwie kolumny w formularzu cenowym. Jest: Ilość sztuk (12 m-cy) Winno być: Ilość opakowań (12m-cy). Wykonawca potwierdził, że ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym są poprawne. Podano ceny za opakowanie handlowe, zgodnie z zapisami SWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą do zamawiającego o poprawę powyższej omyłki, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

Czy w takiej sytuacji należy odrzucić ofertę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX