Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy złożenie oferty przetargowej przez wykonawcę zagranicznego uprawnionego do skorzystania z zerowej stawki VAT w wyniku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy zamawiający nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (Zamawiający jest państwową jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej). Kwota transakcji przekracza 50.000 zł, a zakupiony towar to wytworzenie papieru i jego zadruk?

Czy zamawiający ma obowiązek doliczyć podatek VAT do oferty w przypadku otrzymania oferty (jak opisano wyżej) oraz odprowadzenia VAT do Urzędu Skarbowego?

Jaka byłaby stawka VAT, jeżeli zamawiający kupując taki sam produkt w Polsce płaci faktury ze stawką VAT 23%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?