Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający, który zawarł umowę na zamówienie w rodzaju usługi - opracowanie projektu budowlanego, ponosi odpowiedzialność jako inwestor za nieuregulowanie wynagrodzenia przez wykonawcę na rzecz jego podwykonawcy, na podstawie art. 6471 k.c.?

Podwykonawca zgłoszony został w ofercie, natomiast Zamawiający nie dokonywał akceptacji projektu i jego umowy, nie stosował art. 143b p.z.p. Zamówienie dotyczy wyłącznie usług projektowych, poprzedza uzyskanie pozwolenia na budowę, o które wystąpi samodzielnie Zamawiający. Roboty budowlane zostaną zrealizowane na podstawie odrębnego postępowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?