Czy zamawiający po wezwaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień odnośnie przedmiotowych środków dowodowych i jego odpowiedzi, może poprawić przedmiotowe środki dowodowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wymagał przedstawienia producenta, modeli i opisu oferowanych produktów jako przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca je złożył wraz z ofertą, niestety pojawiły się niezgodności pomiędzy opisem zamawiającego a opisem przedłożonym przez wykonawcę (wymiary urządzenia). Zamawiający wezwał do wyjaśnień, na co wykonawca wskazał, że jest to omyłka i prawidłowe wymiary urządzeń to takie jak w SWZ. Nadto przedstawił wydruk ze stron internetowych i katalogu odnoszący się do tego modelu i potwierdzający, że wymiary urządzeń są zgodne z SWZ, a przedstawił omyłkowo inne wymiary (model przestawił prawidłowy). Zamawiający odrzucił ofertę wyjaśniając, że ustawa nie daje możliwości poprawy przedmiotowych środków dowodowych.

Czy zamawiający po wezwaniu i odpowiedzi wykonawcy, może poprawić przedmiotowe środki dowodowe (nie służyły one potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert)?

Wykonawca wskazuje na omyłkę pisarską, ale art. 107 nowego PZP nie daje możliwości poprawy przedmiotowych środków dowodowych, tylko podlegają uzupełnieniu, jeżeli nie zostały w ogóle złożone lub są niekompletne.

Co w przypadku poprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX