Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Strzeżyński Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli wykonawca nienależycie wykonał umowę (brak wymaganych przez umowę pomiarów przed wykonaniem prac), a zostały podpisane protokoły odbiorów bez zawarcia tej informacji, to czy istnieje możliwość korekty rozbieżności pomiędzy protokołami odbiorów a stanem faktycznym?

W dodatkowej korespondencji wykonawca wskazywał na brak pomiarów.

Czy w takiej sytuacji można zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy podczas rozliczania całości prac?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?