Czy zamawiający ogłoszenie o wykonaniu umowy może umieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia... - OpenLEX

Czy zamawiający ogłoszenie o wykonaniu umowy może umieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia dokonania zapłaty wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Protokół odbioru z dnia 14.10.2021 r., czyli do 13.11.2021 r. należy przekazać ogłoszenie o wykonaniu umowy. Fakturę wykonawca złożył 20.10.2021 r. i zamawiający ma 30 dni na zapłacenie, tj. do 19.11.2021 r. W sekcji V pkt. 5.5 ogłoszenia o wykonaniu umowy jest zapis: Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy.

Czy w sekcji V pkt. 5.5 należy wpisać wartość wynagrodzenia, pomimo że nie zostało jeszcze wypłacone ponieważ zamawiający wypłaci w 30 dniu tj. 19.11.2021 r. a ogłoszenie o wykonaniu musi przesłać do 13.11.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX