Czy zamawiający na wniosek wykonawcy musi się zgodzić na zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli zmianie ulega wynagrodzenie minimalne oraz ceny materiałów i usług, których wzrost nastąpił z powodu inflacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku umowy na roboty budowlane zamawiający na wniosek wykonawcy musi się zgodzić na zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli zmianie ulega wynagrodzenie minimalne oraz ceny materiałów i usług, których wzrost nastąpił z powodu inflacji?

Czy jeśli wykonawca zatrudnia pracowników, którzy otrzymują większe wynagrodzenie niż minimalne to także mogą ubiegać o zwiększenie wynagrodzenia?

Czy wykonawca przedstawiając wyliczenia związane ze zmianą wynagrodzenia może uwzględnić przyszłe koszty, które być może wykonawca poniesie np. z tytułu zatrudnienia większej liczby pracowników bądź zawarcia umów z podwykonawcami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX