Czy zamawiający musi zwiększać środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia, jeżeli złożona oferta przekracza zaplanowany wydatek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkowiak Ewa
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 PZP (jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty) w przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zbliżona do wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek VAT), ale posiada zabezpieczoną w budżecie większą ilość środków?

Czy zamawiający nie narazi się na jakikolwiek zarzut?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX