Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu (wartość zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.) czy może nie wymagać również dołączenia przez wykonawcę do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?