Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym na usługi nadzoru inwestorskiego jednym z kryteriów było doświadczenie inspektora branży drogowej. Za kierowanie lub nadzorowanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi w ilości: powyżej 11 wykonawca mógł otrzymać 40 punktów. Wykonawca przedstawił 12 usług. Zamawiający nie uznał dwóch usług, gdyż dotyczyły one zagospodarowania terenu drogi wewnętrznej, a nie jak to było wymagane: budowy lub przebudowy drogi. W związku z tym zamawiający nie przyznał w tym kryterium maksymalnej ilości punktów; przyznano odpowiednio 30 punktów.

Czy w związku z tym zamawiający powinien w zawiadomieniu o wyborze napisać uzasadnienie przyznania ww. ilości punktów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?