Czy zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który po wezwaniu przedłożył poprawiony, ale niekompletny JEDZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który po wezwaniu przedłożył poprawiony, ale wciąż niekompletny JEDZ, ale w zakresie nieobjętym JEDZ przedłożył podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie podmiotowych kryterium kwalifikacji? Zamawiający wezwał do uzupełnienia JEDZ w zakresie oświadczenia o spełniania warunków kwalifikacji (były dwa) oraz przedłożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył w terminie poprawiony JEDZ ale tylko co do spełnienia jednego z warunków, a co do braku zobowiązań publicznoprawnych nie złożył oświadczenia w JEDZ ale złożył zaświadczenia z US i ZUS. Wykonawca złożył tez inne wymagane dokumenty. Czy zamawiający może wybrać ofertę tego wykonawcy, czy musi ją odrzucić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX