Czy zamawiający może zmienić wysokość wynagrodzenia wykonawcy w umowie, zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego poza... - OpenLEX

Czy zamawiający może zmienić wysokość wynagrodzenia wykonawcy w umowie, zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą na dowóz dzieci do szkół nie stosując ustawy p.z.p. gdyż w momencie szacowania w roku 2021 wartość szacunkowa była poniżej 130.000,00 zł. W obecnej chwili wykonawca zwrócił się o podwyższenia stawki za 1 wozokilometr z uwagi na drastyczne podwyżki cen paliwa, których na etapie składania ofert w wyniku zapytania ofertowego nie dało się przewidzieć. Jeżeli aneksujemy umowę i podwyższymy teraz wynagrodzenie wykonawcy to łączna wartość umowy będzie już powyżej 130.000,00 zł. Czy zamawiający w takim przypadku może podwyższyć wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX