Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Zamawiający, który w ramach przetargu udzielił zamówienia na roboty budowlane (w umowie przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe za całość, a dodatkowo strony określiły wartość poszczególnych czterech etapów realizacji bez szczegółowego rozbicia na poszczególne roboty budowlane) chciałby obecnie podpisać porozumienie z wykonawcą w przedmiocie rozwiązania umowy po zrealizowaniu określonych dalszych prac. Przy czym część robót (etap I) została już zrealizowana i rozliczona w ramach tej umowy. Czy porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy zakładające, że pewne prace dalej będą wykonywane po podpisaniu porozumienia byłoby dopuszczalne z punktu widzenia p.z.p. czy też mogłoby zostać potraktowane jako próba obejścia przepisów o zakazie zmian umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?