Czy zamawiający może zawrzeć umowę z zastrzeżeniem, że jej realizacja nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania projektu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych, zamawiający może po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawrzeć umowę pod warunkiem zawieszającym, tzn. z zastrzeżeniem w umowie, że jej realizacja nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania projektu?

Zamawiający nie bierze pod uwagę unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a p.z.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX