Czy zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą bez aktualnego wpisu w KRS? - OpenLEX

Czy zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą bez aktualnego wpisu w KRS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Konsorcjum firm składające się ze spółki z o.o. i ze spółki z o.o. s.k. złożyło ofertę najkorzystniejszą i załączyło odpis z KRS, w którym jest błąd w części dot. reprezentacji spółki z o.o. spółki komandytowej (ta spółka ma pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum). Błąd polega na tym, że wpisano do reprezentacji komplementariusza, który nie jest wspólnikiem. Wykonawca złożył wyjaśnienie, że w KRS jest błąd i załączył wniosek o sprostowanie, który skierował do KRS. Załączył też umowę spółki komandytowej, z której wynika, jaki wspólnik - komplementariusz uprawniony jest do reprezentowania spółki z o.o. spółki komandytowej. Czy bez aktualnego wpisu w KRS - na podstawie ww. umowy spółki z o.o. s.k. zamawiający może podpisać umowę na wykonanie robót budowlanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?