Czy zamawiający może zastosować cenę i termin wykonania jako kryteria oceny ofert? - OpenLEX

Czy zamawiający może zastosować cenę i termin wykonania jako kryteria oceny ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym na roboty budowlane, których przedmiotem będzie wybudowanie hali magazynowej. Posiadamy pełną dokumentację budowlaną oraz wszystkie wymagane prawem pozwolenia.

Czy kryteria oceny ofert w takim postępowaniu mogą wyglądać następująco: cena 85%, termin wykonania 15%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX