Czy zamawiający może zamieścić w SIWZ zapis informujący potencjalnych wykonawców o możliwości złożenia elektronicznych kopii dokumentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2019 r.

PYTANIE

Czy po wprowadzeniu pełnej elektronizacji zamówień publicznych, w przypadku zamówień powyżej progów, zamawiający ma prawo wprowadzić w SIWZ zapis o treści: "Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia"?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access