Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z SWZ zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w treści SWZ zostało to opisane, jednak w załączniku SWZ - projekt umowy nie zostało to opisane.

Czy zamawiający będzie mógł żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia?

Czy zamawiający może po wyborze wykonawcy dopisać w umowie postanowienie o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w taki sam sposób, jak było to opisane w treści SWZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?