Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W toku weryfikacji oferty złożonej przez spółkę cywilną Zamawiający ustalił, że oferta wraz z oświadczeniami została podpisana przez każdego wspólnika. Do oferty nie dołączono umowy spółki cywilnej. Jednak zostało dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników spółki przez jednego z pracowników tej spółki. Pełnomocnik podpisał aktualne odpisy z CEIDG. Czy w tej sytuacji Zamawiający powinien zażądać załączenia do oferty umowy spółki cywilnej, jako dokumentu który posłuży do zbadania poprawności złożenia oferty (jej części)?

Czy Zamawiający powinien także wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa, które by wskazywało zakres pełnomocnictwa (to złożone w ofercie uprawnia do osobistego reprezentowania wspólników, w zakresie podpisywania dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółki - czyli tzw. pełnomocnictwo ogólne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację