Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może żądać złożenia od wykonawcy wraz z ofertą dokumentu KRS lub CEiDG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli, jeżeli wykonawca ma złożyć i wyłącznie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację