Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający żądał w postępowaniu informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych, w określonej wysokości. Wykonawca złożył ofertę zawierającą wydruk zrzutu z ekranu z obrazem rachunku bankowego. Widoczne kwoty pozwalały na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wątpliwości budzi jednak forma dokumentu. Nie jest to informacja z banku, potwierdzona przez upoważnioną osobę. Wydruk nie zawiera też zapisu o tym, że jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymaga pieczęci ani podpisu. Wydrukowany zrzut z ekranu został podpisany i opatrzony pieczęcią wykonawcy. Czy zamawiający może zaakceptować taki dokument, czy powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację