Czy zamawiający może wyznaczyć termin na składanie ofert krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu... - OpenLEX

Czy zamawiający może wyznaczyć termin na składanie ofert krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkowiak Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może zgodnie z art. 139 ust. 4 PZP wyznaczyć termin na składanie ofert krótszy niż 35 dni od dnia przekazania - wysłania ogłoszenia?

Zamawiający przekazał do publikacji ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.11. Ogłoszenie opublikowane zostało w DzUUE w dniu 21.11 i w tym dniu Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania dokumenty związane z zamówieniem. Termin na składanie ofert wyznaczony został na dzień 19.12.

Czy powyższe działanie Zamawiającego jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX