Czy zamawiający może wyznaczyć datę odbioru po ustalonej w umowie dacie zakończenia realizacji przedmiotu umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w umowie o roboty budowlane wyznaczył datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31.08.2023 r. Jednocześnie wskazał, że termin odbioru zostanie ustalony w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po złożeniu przez wykonawcę wniosku o odbiór.

Czy prawidłowe jest ustalenie przez zamawiającego odbioru na 7.09.2023 r.?

Czy też wykonawca powinien złożyć wniosek tak, aby maksymalnie odbiór mógł się odbyć 31.08.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX