Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Czy zamawiający może na podstawie art. 26 ust. 3 lub 4 p.z.p. wystąpić do wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących braku potwierdzenia przez niego warunku udziału w postępowaniu (minimum jedna robota budowlana na kwotę co najmniej 100.000 zł brutto - ostatnie 5 lat)?

Wykonawca (z najkorzystniejszą ofertą) w procedurze odwróconej (przetarg nieograniczony na roboty budowlane) dostarczył dokumenty, w których wykazał robotę, ale na kwotę poniżej 100.000 zł. Zamawiający wezwał ponownie wykonawcę do dostarczenia dokumentów, potwierdzających spełnienie warunku udziału. Wykonawca ponownie dostarczył te same dokumenty, które nie potwierdzały spełnienia warunku udziału. Jednocześnie zamawiający posiada wiedzę (informacje ze strony BIP innego zamawiającego), że wykonawca ten realizował u innego zamawiającego w okresie ostatnich 5 lat tego samego typu roboty budowlane, na kwotę zdecydowanie powyżej 100.000 zł brutto, a nawet uzyskiwał dodatkowe zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. W naszym postępowaniu wpłynęły tylko 2 oferty. Obie firmy wcześniej miały tego samego właściciela, mają ten sam adres, podobne nazwy. Po wykluczeniu wykonawcy (z art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.), który nie potwierdzi spełnienia warunku udziału, zamówienie może otrzymać drugi wykonawca z ofertą zdecydowanie droższą. Zachodzi podejrzenie zmowy przetargowej. Obie firmy złożyły oświadczenia, w których stwierdziły, że nie należą do grupy kapitałowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?