Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Wykonawca dołączył do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (opatrzone datą styczeń 2014 r.) i tym samym spełnił stawiane przez zamawiającego w postępowaniu przetargowym warunki. Jeszcze przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający powziął informację, że przedmiot robót po krótkim okresie eksploatacji (w okresie czerwiec 2015 r.) wymaga licznych napraw gwarancyjnych, ze względu na wcześniejsze, nieprawidłowe wykonanie obiektu. Okoliczności te jednak ujawniły się dopiero po pewnym czasie użytkowania obiektu. Informacje te są zamawiającemu ogólnie znane, gdyż podmiot na rzecz, którego roboty były wykonywane to sąsiednia gmina.

Czy w związku z posiadaniem takiej wiedzy zamawiający ma obowiązek wykluczyć wykonawcę z postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?