Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., określając w SIWZ warunki fakultatywne wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 p.z.p., powinno się również w SIWZ ustanowić obowiązek przedstawienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę tego warunku, czy też podobnie jak to jest w przypadku warunków obligatoryjnych określonych w art. 24 ust. 1 p.z.p. można poprzestać na oświadczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?