Czy zamawiający może wskazać w umowie, że wykonawca ma obowiązek zaangażowania w proces realizacji zamówienia publicznego kierowników robót określonych branży, jeżeli nie żądał wykazania dysponowania takimi osobami w SWZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalny prawnie jest zapis do projektu umowy, który nakłada na wykonawcę obowiązek zaangażowania w proces realizacji zamówienia publicznego kierowników robót branży sanitarnej oraz elektrycznej w sytuacji, gdy powyższe osoby nie były żądane przez zamawiającego na spełnienie warunków udziału w postępowaniu?

Zamawiający nie postawił w powyższym zakresie warunku w SWZ. Konieczność zaangażowania branżowych kierowników robót wynika z przedmiotu zamówienia. Zamawiający zawarł zapis w projekcie umowy, iż przed jej zawarciem wykonawca winien w oparciu o zapisy projektu umowy przedłożyć uprawnienia poszczególnych kierowników robót wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access