Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Czy zamawiający ogłaszając przetarg nieograniczony może ustalić kryterium oceny ofert w stosunku: cena 20% a doświadczenie wykonawcy 80% (oceniane wg wzoru: ilość usług w ofercie badanej/największa liczba wykazanych usług wśród ofert złożonych x 80%)?

Czy tak ustalone kryteria oceny ofert nie stanowią naruszenia przepisów p.z.p. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację