Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień, czy zaoferowane urządzenie posiada dodatkową funkcję, jaką zamawiający zastrzegł dla jednego z urządzeń, jeśli z ogólnodostępnej dokumentacji wynika, że zaoferowany model jej nie posiada?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu na dostawę sprzętu wykonawca wskazuje producenta model i opis parametrów. Dla jednego z urządzeń (3 sztuk) zamawiający zastrzegł w opisie parametrów, iż 1 szt. z nich ma posiadać dodatkową funkcję. W praktyce powinno wyglądać to tak, że: Producent: ABC Model: ABCD i ABCDE Parametry: .... Wykonawca wskazał tylko 1 model ABCD nieposiadający dodatkowej funkcjonalności (brak stwierdzony w oparciu o specyfikację urządzenia na stronie producenta), w opisie parametrów dla tej funkcji zapisał, iż 1 urządzenie posiada wymaganą funkcję (wykonawca wpisał ten parametr w pełni świadomie albo skopiował z opisu przygotowanego przez zamawiającego z pominięciem słowa "minimum").

Czy zamawiający może wezwać, do wyjaśnień z art. 223 ust. 1 p.z.p., czy zaoferowane urządzenie posiada tę funkcję z zaznaczeniem, iż z ogólnodostępnej dokumentacji wynika, że zaoferowany model jej nie posiada?

Zamawiający zakłada, że w odpowiedzi na wezwanie wykonawca stwierdzi, że się pomylił i wskaże, że zaoferował modele ABCD i ABCDE (ABCDE posiada wymaganą funkcję).

Czy zamawiający może przyjąć takie wyjaśnienia i na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 p.z.p. poprawić ofertę wykonawcy?

Czy wyjaśnienia będą stanowiły niedozwolone negocjacje i ofertę należy odrzucić?

Zamawiający zaznacza, iż w postępowaniu nie żądał kart katalogowych.

Czy możliwe jest inne rozwiązanie niezgodności?

Zamawiający z uwagi na powtórkę postępowania oraz większą ilość ofert zna obydwa modele, które różnią się 1 literą w oznaczeniu modelu (z zastrzeżeniem, że zamawiający nie zna ostatecznej intencji wykonawcy).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX