Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu na realizację usługi sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiający planuje zawrzeć kryterium oparte o doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Punkty przyznawane będą za ilość sprawowanych przez te osoby nadzorów.

Czy zamawiający jest uprawniony do weryfikacji podawanych w tym zakresie przez wykonawców informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?